แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เริ่มมีผลบังคับใช้: ธันวาคม ค.ศ. 2017

แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับ www.unzenfukiya.com ซึ่งเป็นของและดำเนินการโดย Unzen Fukiya โดยแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของเรา (www.unzenfukiya.com) นอกจากนี้ แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะแจ้งทางเลือกของท่านต่อการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่ท่านจะสามารถเข้าถึง รวมทั้งอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจดำเนินการแก้ไขแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งเป็นคราว ดังนั้นโปรดเข้าชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมประกอบด้วย:

 • ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของท่าน
 • ข้อมูลบัตรเครดิต (ประเภทของบัตร หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อบนบัตร วันที่บัตรหมดอายุ และรหัสรักษาความปลอดภัย)
 • ข้อมูลการเข้าพักของลูกค้า รวมถึงวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์ คำขอพิเศษ และข้อมูลความต้องการของท่านต่อบริการของที่พัก (เช่น ประเภทห้องพักที่ต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการอื่น ๆ ที่ท่านใช้บริการ)
 • ข้อมูลที่ท่านระบุเกี่ยวกับความต้องการด้านการตลาด หรือข้อมูลจากการร่วมตอบแบบสอบถาม การประกวด หรือข้อเสนอโปรโมชั่น

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ดำเนินการจองใด ๆ เราก็อาจเก็บข้อมูลบางอย่างของท่าน เช่น ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของท่าน เวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่น การตั้งค่าภาษา และหน้าข้อมูลที่เราได้แสดงให้ท่านเห็น ในกรณีที่ท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราอาจเก็บข้อมูลที่ใช้ในการระบุอุปกรณ์พกพาของท่าน ตลอดจนการตั้งค่าเฉพาะอุปกรณ์ ลักษณะเฉพาะ และข้อมูลละติจูด/ลองติจูด เมื่อท่านทำการจอง ระบบของเราจะบันทึกว่าท่านทำการจองด้วยวิธีใดและผ่านเว็บไซต์ใด ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าท่านเป็นบุคคลจริง จะถือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลตามแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ท่านสามารถเลือกได้ทุกเมื่อว่าต้องการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) ใดให้เราทราบ อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่แจ้งข้อมูลบางอย่าง การทำธุรกรรมระหว่างท่านกับเราอาจได้รับผลกระทบได้

เพราะเหตุใดเราจึงรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล?

 • การจอง: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อกรอกข้อมูลและจัดการการจองผ่านช่องทางออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์
 • บริการลูกค้าสัมพันธ์: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลกับบริการลูกค้าสัมพันธ์
 • รีวิวจากผู้เข้าพัก: เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อส่งอีเมลเชิญให้ท่านเขียนรีวิวหลังจากทริปของท่านสิ้นสุดลง ซึ่งรีวิวนี้จะช่วยให้ผู้เดินทางท่านอื่น ๆ สามารถตัดสินใจเลือกที่พักซึ่งเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
 • กิจกรรมด้านการตลาด: นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลของท่านสำหรับกิจกรรมด้านการตลาด (ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด)
 • การสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ : ในบางโอกาส เราอาจติดต่อท่านผ่านทางอีเมล โพสต์ โทรศัพท์ หรือข้อความ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยมีเหตุผลหลายประการด้วยกันที่เราจะติดต่อท่าน:
  • เราอาจจะตอบกลับหรือดำเนินการเกี่ยวกับคำขอพิเศษที่ท่านแจ้งไว้
  • หากท่านยังทำการจองออนไลน์ไม่เสร็จสมบูรณ์ เราอาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งเตือนให้ดำเนินการต่อ โดยเราเชื่อว่าบริการเพิ่มเติมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน เนื่องจากท่านจะสามารถทำการจองต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาที่พักใหม่อีกครั้ง หรือต้องกรอกข้อมูลการจองทั้งหมดตั้งแต่แรก
  • เมื่อท่านใช้งานบริการของเรา เราอาจส่งแบบสอบถามหรือเชิญให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเรา
 • วัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย: ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับ
 • การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง รวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำไม่พึงประสงค์
 • การพัฒนาบริการของเรา: เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาบริการของเรา มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งาน และพัฒนาการทำงาน ตลอดจนคุณภาพของบริการด้านการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ของเรา

ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนั้น เราจะอ้างอิงตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามสัญญา: การใช้ข้อมูลของท่านอาจมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านมีอยู่กับเรา ยกตัวอย่างเช่น หากท่านใช้บริการของเราเพื่อจองที่พักออนไลน์ เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในการจองและจัดการการจองให้เสร็จสมบูรณ์ภายใต้สัญญาที่เรามีกับท่าน
 • ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ อีเมล หรือจดหมายข่าว เพื่อพัฒนาหรือโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจสอบพฤติกรรมฉ้อโกงและด้านกฎหมาย
 • ความยินยอม: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านยินยอมเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดทางตรง โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ เพียงติดต่อเราตามที่อยู่ซึ่งปรากฏท้ายแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามอย่างไร?

 • Booking.com: เราได้ร่วมงานกับ Booking.com B.V. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (www.booking.com) (ในที่นี้จะเรียกว่า Booking.com) เพื่อเสนอบริการการจองออนไลน์ของเรา ในขณะที่เราให้บริการเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้และท่านดำเนินการจองโดยตรงผ่านเรา การจองทั้งหมดจะดำเนินการผ่าน Booking.com ดังนั้นข้อมูลที่ท่านแจ้งบนเว็บไซต์นี้จะแบ่งปันกับ Booking.com และเว็บไซต์แอฟฟิลิเอตอื่น ๆ ด้วย โดยข้อมูลในที่นี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน ชื่อลูกค้าที่เดินทางกับท่าน และความต้องการใด ๆ ที่ท่านแจ้งไว้ในขณะที่ทำการจอง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท Booking.com ท่านสามารถไปที่หน้าเกี่ยวกับ Booking.com
  Booking.com จะส่งอีเมลยืนยันการจอง อีเมลก่อนวันที่เช็คอิน และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับย่านและที่พักของเรา นอกจากนี้ Booking.com ยังพร้อมให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากออฟฟิศท้องถิ่น ซึ่งให้บริการในกว่า 20 ภาษา โดยการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริการลูกค้าสัมพันธ์ทั่วโลกของ Booking.com จะช่วยให้พนักงานของเราสามารถช่วยท่านได้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้ Booking.com อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูล และการตลาด ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Booking.com นอกจากนี้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทสมาชิกอื่น ๆ ในกลุ่ม Booking Holdings Inc. (Agoda.com, Rentalcars.com และ Kayak.com) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อมอบข้อเสนอด้านการเดินทางที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงเสนอบริการที่คัดสรรมาสำหรับท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องการดำเนินการของ Booking.com ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ customer.service@booking.com
 • BookingSuite: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ BookingSuite B.V. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (suite.booking.com) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการเว็บไซต์นี้ โดย BookingSuite จะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับ Booking.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนเรา การดำเนินการดังกล่าวเกิดจากเหตุผลหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อำนวยความสะดวกด้านชำระเงิน ส่งข้อมูลการตลาดหรือบริการสนับสนุนเชิงวิเคราะห์ ผู้ดำเนินการเหล่านี้มีภาระผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ของผู้ดำเนินการเองหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น
 • หน่วยงานผู้มีอำนาจ: เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกระบวนการทางกฏหมายที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงเปิดเผยแก่หน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ หากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับป้องกัน ตรวจสอบ หรือฟ้องร้องการฉ้อโกงและการกระทำผิดทางอาญา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเอกสาร) นอกจากนี้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับแก้ไขข้อโต้แย้งกับฝ่ายอื่น และเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บไว้จะเป็นไปตามแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

มาตรการความปลอดภัยใดบ้างที่นำมาใช้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?

ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เราปฏิบัติตามกระบวนการเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม เราใช้ระบบธุรกิจและกระบวนการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งให้เราทราบ อีกทั้งใช้กระบวนการความปลอดภัยและการจำกัดทางเทคนิคและกายภาพสำหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของเรา โดยมีเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติงาน

ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างไร?

ท่านมีสิทธิ์เสมอในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ และสามารถแจ้งความประสงค์ขอดูข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “Request personal information” (เป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีนั้นไม่ถูกต้อง หรือหากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป หรือหากท่านมีข้อซักถามว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านถูกนำไปใช้อย่างไร หรือคำถามเกี่ยวกับแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัว โปรดส่งอีเมลหรือเขียนข้อความถึงเราโดยใช้ที่อยู่ด้านล่าง เราจะดำเนินการกับคำขอของท่านโดยปฏิบัติตามกฏหมายด้านคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?

Unzen Fukiya ที่อยู่ 854-0696 นางาซากิ, อุนเซ็น, Obama-cho Unzen 320, ญี่ปุ่น หากท่านมีคำแนะนำหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ reservation@unzen-fukiya.com